கான்டாக்ட் லென்ஸ் அணிவது எப்படி?

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி – 28

 

கான்டாக்ட் லென்ஸ்கள் கண்ணினுள் கண்ணைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி பொருத்துப்படுபவை. அதனாலேயே இவற்றுக்கு கான்டாக்ட் (தொடுவில்லைகள்) லென்ஸ்கள் என்ற பெயர் வந்தது. எல்லோருக்கும் பொருந்தும்படியாக இவை இருப்பதில்லை. ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தகுந்தாற்போல தயாரிக்கப்பட வேண்டும். கண்பார்வைக் கோளாறு எதுவுமில்லை, சும்மா அழகுக்கு அணிய விரும்பினாலும் கூட ஒரு கண்மருத்துவரால் பரிந்துரை செய்யப்படும் லென்ஸ்களை அணிவதே நல்லது.

 

உங்கள் கண்களின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியமும் பரிசோதிக்கப்பட்ட பிறகு, எந்தவிதமான  தொடுவில்லைகள் உங்களுக்கு பொருந்தும் என்று பார்த்த பிறகே மருத்துவர் உங்களுக்கு இதற்கான பரிந்துரை சீட்டு (prescription) எழுதிக் கொடுப்பார். உங்கள் கண்களின் ஒளிவிலகல் (refractive power) சக்தி பரிசோதிக்கப்பட்டு, எந்தக் கண்ணுக்கு எந்த மாதிரியான திருத்தம் தேவை என்று நிர்ணயிக்கப்படும். உங்களின் கண்களின் அளவு, வளைவு ஆகியவை அளக்கப்படுகின்றன. தொடுவில்லையின் பின்புற அளவு மற்றும் விட்டம் ஆகியவை மில்லிமீட்டரில் அளக்கப்படுகிறது. உங்களுக்குப் பொருந்தும் தொடுவில்லைகளை அணிவது மிகவும் முக்கியம். தொடுவில்லைகளின் நிறம், சிறப்பு காரணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே பரிந்துரை சீட்டில் குறிக்கப்படும்.

தொடுவில்லைகளை எப்படி அணிவது?

  • தொடுவில்லைகளை அணியும்போது அதாவது உங்கள் கண்களுக்குள் வைக்கும்போது குழிவான மேல் பக்கம் கண்ணிற்கு வெளியே இருக்குமாறு அணியவேண்டும்.
  • இடது வலது கண்களுக்கென இருக்கும் தொடுவில்லைகள் மாறாமல் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

தொடர்ந்து படிக்க: நான்குபெண்கள்contact lens