தமிழ் உங்கள் தாய் மொழியா? உறவாட வாருங்கள்!

”  ஒன்றுபட்ட ஒரு நல்ல சமூகத்தை அமைக்க  நீங்கள் விரும்புவீர்களேயானால், உங்கள் பார்வையை மாணவர்களின் பக்கம் திருப்புங்கள். உங்கள் கரங்களை கொடுத்து அவர்களை வலுப்படுத்துங்கள்”

இந்த நல்ல சிந்தனையுடன் ஒரு விழா நாளை நடக்க இருக்கிறது, திருப்பூரில்!

மேலும் விவரங்களுக்கு : http://thozhirkalam.blogspot.in/2012/12/blog-post_21.html

தொழிற்களம் டிசம்பர் விழா அழைப்பிதழ்

வாருங்கள் பதிவர்களே! திருப்பூரில் சங்கமிக்கலாம்..

சென்னை பதிவர் விழாவிற்குப் பிறகு திருப்பூரில் நடக்கும் இந்த விழாவிற்கு தமிழ் பதிவர்கள் அனைவரும் பெரும் திரளாக வந்து விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு தொழிற்களம் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

ஆட்சியர் திரு சகாயம் அவர்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க இருக்கிறார்.

அனைவரும் வருக!

2 thoughts on “தமிழ் உங்கள் தாய் மொழியா? உறவாட வாருங்கள்!

  1. நல்ல வேளை அம்மா உங்களுக்கு இந்திரா என்ற நல்ல தோழி இருந்ததால் கணக்கு பாடத்தை நீந்தி கறை ஏறி விட்டீர்கள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s