அன்புள்ள ரசிகப் பெருமக்களே!!!!!!!!!!!!!!! (?????????????????)

 

 

அன்புள்ள ரசிகப் பெருமக்களே!!!!!!!!!!!!!!! (?????????????????)

இதனால் அறிவிக்கப் படுவது யாதெனில்,

பொழுது போகாமல் இன்னொரு வலைத்தளம் ஆரம்பித்து இருக்கிறேன். பெயர்  ‘இரண்டாம் எண்ணங்கள்’

பெயர்க் காரணம் கேட்காதீர்கள். எனக்கே தெரியாது.

 

இரண்டும்கெட்டான் எண்ணங்களாக இருந்தாலும் (இப்போது மட்டும் என்ன வாழ்கிறது என்று தோன்றினாலும்)

என் ரசிகர்களான நீங்கள் இப்போது போல கோடிக்கணக்கில் வருகைதந்து எப்போதும் போல ஆதரிக்க வேணுமாய் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

ப்ளாகர்களின் வசதிக்காக இங்கு எழுதும் பதிவுகளை அங்கும் அரங்கேற்ற எண்ணம்.

புதிய தளத்தில் என் முதல் பதிவு:

 

சத்தமில்லாமல் ஒரு தீபாவளி!

http://wp.me/p2RUp2-8