விடைபெறுகிறேன் : வணக்கம்!

 

வலைசரம் ஆசிரியராக எனது ஏழாம் நாள்:

 

 

 

இன்றுடன் 7 நாட்கள் முடிவடைந்து விட்டன. இப்போது நினைத்துப்

பார்த்தால் வேகமாகப் போய்விட்டது போலத் தோன்றுகிறது.

 

அறிமுகம் என்று சொல்வதைவிட இந்த 7 நாட்களும் நான்

வலைச்சரத்திற்காக தேடித்தேடி (பி)படித்ததை உங்களுடன் பகிர்ந்து

கொண்டேன் என்பதே சரியாக இருக்கும். தெரிந்த முகங்களுடன், தெரிந்து

கொண்டதை  பகிர்ந்து கொண்டேன்.

 

மேலும் படிக்க:

 

http://blogintamil.blogspot.in/2012/10/blog-post_14.html