தமிழ் வலைபதிவர்கள் திருவிழா அழைப்பிதழ்

இது தமிழ் பதிவர்களில் சென்னை சந்திப்பின் அழைப்பிதழ். இதைப் பார்க்கும் அத்தனை பெறும் வந்து கலந்துகொண்டு விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்

மேலும் விவரங்களுக்கு:

http://www.adrasaka.com/2012/08/blog-post_4565.html