நட்புப் பயிலுவோம் வாருங்கள்!

 

“எல்லாவிதமான நட்புக்களின் பின்னாலும் ஒருவரது சுயநலம் இருக்கும். சுயநலம் இல்லாத நட்பு என்பது இல்லை.” என்ற சாணக்கியனின் சொல்லைப் பொய்யாக்கிய நட்பு எங்களுடையது. எங்களுக்கு எல்லா நாட்களுமே ‘நண்பர்கள் தினம்’ தான்.

திருவள்ளுவர் சொல்லும் ‘நெஞ்சத்து அகநக நட்பது’ எங்கள் நட்பு! ‘முகநக நட்பது’ எங்களிடையே இல்லை.

 

 

எங்கள் நட்பு பற்றி மேலும் படிக்க:

http://tk.makkalsanthai.com/2012/08/blog-post_1548.html?utm_source=BP_recent