பாராட்டலாம் வாருங்கள்!

தொழில் களத்தின் நான் எழுதும் 3 வது பதிவு இது.

“பாராட்டலாம் வாருங்கள்” என்ற தலைப்பில் எழுதியிருக்கிறேன்.

அதனுடைய இணைப்பு இதோ:

http://tk.makkalsanthai.com/2012/08/blog-post_8189.html

படித்து விட்டு பின்னூட்டம் இடுமாறு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்.

நன்றியுடன்,

ரஞ்ஜனி