ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மூளையை ‘hack’ செய்ய ஒரு கருவி!

விஞ்ஞானிகள் இதுவரை இல்லாத முறையில் திரு. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் அவர்களின் மூளைக்குள் ‘புகுந்து’ பார்க்க இருக்கிறார்கள். திரு. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மற்றும் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக் கழக விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து iBrain என்ற ஒரு கருவியைத் தயார் செய்ய இருக்கிறார்கள். இக்கருவி மூளையில் ஏற்படும் அதிர்வுகளை எடுத்து ஒரு கணணி மூலம் தகவல் தெரிவிக்கும்.

திரு. ஹாக்கிங் மோட்டார் ந்யூரான் நோய் காரணமாக சுமார் 30 வருடங்களாக பேச முடியாமல் இருந்து வருகிறார். இந்த நோய் அவரது உடலையும் தசைகளையும் பலவீனப்படுத்தி வருகிறது.

தற்சமயம் அவர் கணணியை பயன்படுத்தி ஒரு இயந்திர மனிதனின் குரலில் தகவல் தொடர்பு கொண்டு வருகிறார். ஆனால் அவரது நிலை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருகிறது.

நரம்பியல் அலைபரப்பிகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்ட பரிவட்டம் போன்ற அமைப்பு அவரது தலையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அவரால் தான் பேச நினைப்பதை ஒரு மாதிரி படிவமாக (pattern) உருவாக்க முடிகிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒருநாள் இந்த மாதிரிகளை எழுத்துக்களாகவும், வார்த்தைகளாகவும், வாக்கியங்களாகவும் மாற்றமுடியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் திரு. பிலிப் லோ அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஐ-ப்ரையன் ஒரு தீப்பெட்டி அளவில் மிகவும் லேசானதாக இருக்கிறது. இந்தக் கருவி திரு. ஹாக்கிங்-யை – அவர் என்ன செய்தாலும் – கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கும்.

“அவரது உடலைக் கடந்து – முக்கியமாக அவரது மூளைக்குள் புகுந்து பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த விஷயம் எங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வத்தை கொடுக்கிறது ஏனெனில் இப்படிச் செய்வதன்மூலம் மனித மூளைக்குள் பார்க்க ஒரு வழி கிடைக்கக்கூடும்”

“முதல்முறையாக மனித மூளையை அணுக ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகிறோம். இதன் மூலம் மோட்டார்  ந்யூரான் நோயாளிகளின் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் அவர்களது உடலை சார்ந்ததாக இல்லாமல் மூளையை சார்ந்து இருக்கும்.” என்று திரு. லோ கூறுகிறார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s