கடவுள் அவசியமா?


ஒரு நாள் காலை உலகின் தலை சிறந்த 10 விஞ்ஞானிகள் நியுயார்க் நகரில் சந்தித்தனர். மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்றை பற்றி விவாதித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும். விவாத விஷயம் “நமக்கு இன்னும் கடவுள் அவசியமா?” தலைப்பு கடவுளைப்பற்றி என்பதால் அவருக்கும் அழைப்பு அனுப்பப்பட்டது. அவர்களது அழைப்புக்கு இசைந்து கடவுளும் ஆஜர்!

“சொல்லுங்கள் குழந்தைகளே……!”

ஒரு விஞ்ஞானி கூறினார்: “கடவுளே! நீங்கள் இதுவரை செய்து வந்தது எல்லாவற்றையும் இப்போது நாங்களே செய்து கொள்ளுகிறோம். நாங்களே உயிரினங்களைப் படைத்து, காத்து என்று எல்லாம், எல்லாம் உங்களைப் போலவே செய்யும் ஆற்றல் எங்களிடம் உள்ளது. உங்கள் உதவி இல்லாமல் இந்த பூலோகத்தையும் காத்துக் கொள்ளும் வல்லமை எங்களிடம் இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் இங்கு தேவை இல்லை. உங்களது அவசியம் இங்கில்லை. வேறு ஒரு கிரகத்திற்கு சென்று அங்கு உங்கள் வழக்கமான வேலைகளைத் தொடரலாம். அங்கிருப்பவர்களை சந்தோஷப் படுத்தலாம். என்ன சொல்லுகிறீர்கள்?”

கடவுள் பலமாகத் தலையை அசைத்தார். “உண்மை, குழந்தைகளே, நீங்கள் சொல்லுவது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை. உங்கள் விருப்படியே நடக்கிறேன். வேறு கிரகத்திற்கு போவதற்கு தடையொன்றும் இல்லை. ஆனால் போவதற்கு முன் உங்கள் திறமையை நிச்சயம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அதற்காக ஒரு சிறிய பரீட்சை செய்து பார்க்கலாமா?”

எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டனர். கடவுள் சொன்னார்: “நீங்களாகவே ஒரு மனிதனை உருவாக்கிக் காட்டுங்கள், பார்க்கலாம்….!”

உடனடியாக அத்தனை பேரும் அவசர அவசரமாக புழுதியை சேகரிக்கத் தொடங்கினார்கள்.

கடவுள் சொன்னார்: “பொறுமை, குழந்தைகளே, பொறுமை! ஏன் இந்தப் பதட்டம்? எதற்காகப் புழுதியை சேர்க்கிறீர்கள்? “

“புழுதி எதற்கு என்று நீங்கள் எங்களை கேட்கிறீர்களா? நீங்கள் முதல் மனிதனைப் புழுதியிலிருந்து தானே உருவாக்கினீர்கள்?……”

கடவுள் நிதானமாகக் கூறினார்:

“நீங்கள் சொல்வது மிகவும் சரி. நான் புழுதியிலிருந்து தான் மனிதனை உருவாக்கினேன். அது நான் உருவாக்கிய புழுதி. நீங்கள் இப்போது, நீங்கள் உருவாக்கிய புழுதியில் இருந்து மனிதனை படைக்க வேண்டும்……தயாரா?”

எல்லோரும் பதில் சொல்ல முடியாமல் விழிக்க, கடவுள் மறைந்தார்!