வானத்தில் ஒரு வாணவேடிக்கை! (Lyrid meteor shower)

வானத்தில் ஒரு வாணவேடிக்கை! (Lyrid meteor shower)

தீபாவளியன்று பூமியிலிருந்து நாம் விடும் ராக்கெட்டுகள் விண்ணை முட்டிக் கீழே விழும். அதே போல விண்ணிலிருந்து யாரோ ராக்கெட்டுகள் விட்டால் எப்படி இருக்கும்? இது நடக்குமா என்று கேட்கிறீர்களா? ஒவ்வொரு வருடமும் ‘வானத்தில் இந்த வாணவேடிக்கை’ நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது.

பூமி, ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த சமயத்தில்  தாட்சர் என்ற பழைய வால்

Lyrid meteor shower 3 days ago

நட்சத்திரத்தின் சுற்றுப் பாதையைக் கடக்கிறது. அப்போது தாட்சர் வால் நட்சத்திரத்தின் சிதைவுகள் பூமியின் வளி மண்டலத்திற்குள் நுழைகின்றன. பூமியின் ஈர்ப்பு சக்தி காராணமாக இவை வானத்திலிருந்து இழுக்கப்பட்டு கீழே விழுந்து எரிந்து மடிகின்றன. லைரா என்ற நட்சத்திரக் கூட்டத்திலிருந்து இந்த கதிரியக்கம் ஆரம்பிப்பதால் இதனை (Lyrid Meteor Shower) லைரிட் எரி நட்சத்திர மழை பொழிவு என்கிறார்கள். மணிக்கு 10 லிருந்து 20 என்ற அளவில் எரிநட்சத்திரங்கள் பூமியை நோக்கி இருண்ட வானத்திலிருந்து ஒளிப்பிழம்பாக ‘சர் சர்’ என்று வருவது கண்களுக்கு அரிய, அதிசய விருந்து. 1982 ஆம் ஆண்டு பூமி தாட்சர் வால் நட்சத்திரத்தின் அடர்த்தியான துகள்களின் நடுவே போனாதால் மணிக்கு சுமார் 90 எரி நட்சத்திரங்கள் விழுந்தன.

தாட்சர் வால் நட்சத்திரம் நமக்கு வெகு தொலைவில் இருக்கிறது. ஒரு முறை சூரியனை நீள் வட்ட வடிவில் சுற்றிவர இது எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் 415 ஆண்டுகள். ஆனால் அதன் சிதைவுகள் அதன் சுற்றுப் பாதை நெடுகிலும் பரவிக் கிடக்கின்றன. இந்தச் சிதைவுகள் பெரும்பாலும் தூசி, மற்றும் மணல் துகளைவிட  மிக நுண்ணிய கற்கள். இவை மணிக்கு 100,000 மைல் வேகத்தில் சுமார் 70, 80 மைல் தூரம் வரை எரிந்து கொண்டே விழுகின்றன..

இந்த லைரிட்ஸ் வகை எரி நட்சத்திரங்கள் மிகவும் பலவீனமானவைகள். வான்வெளி நோக்கர்கள் (Skywatchers) ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஏற்படும் பெர்செயிட்ஸ் (Perseids) மற்றும் டிசம்பரில் ஏற்படும் ஜெமினைட்ஸ் (jeminids)  போன்றவற்றை மிகவும் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் இந்த வருடம் லைரிட்ஸ் அமாவாசையன்று (new moon) வருவதால் வானம் இருண்டு இருக்கும். அதனால் இந்த எரி நட்சத்திரங்கள் விழுவதை நன்றாகப் பார்க்கலாம்.

இவை விழும்போது நடுநடுவே சில தீப் பந்துகளையும் பார்க்கலாம். வழக்கத்திற்கு மாறாக சில பெரிய சிதைவு துண்டுகள் பூமியின் மேல் – சில சமயங்களில் நம் காதுக்கு கேட்கக்கூடிய ஒலியுடன் – வந்து விழுவதால் இந்த தீப் பந்துகள் தெரிகின்றன.

சீன தேச வானியலாளர்கள் மே 22 ஆம் தேதி கி. மு. 687 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட இந்த எரி நட்சத்திர மழை பொழிவைப் பற்றி  தங்களது காலக்ரமத் தொகுப்பில் (Zuo Zhuan-Chronicle of China) எழுதிவைத்துள்ளார்கள். “இரவு நேரத்தில் நட்சத்திரங்கள் கண்ணுக்குத்தெரியாத போதில் நடுஇரவில் நட்சத்திரங்கள் மழையைப்போல பொழியத் தொடங்கின” என்று அப்புத்தகத்தில் இந்த நிகழ்வு சொல்லப்படுகிறது.

இது ஒரே ஒரு நாள் நிகழ்வு அல்ல. கடந்த சனிக்கிழமை சில இடங்களில் பார்க்க முடிந்ததாகச் சில செய்திகள் கூறுகின்றன.

இந்த வருடம் இந் நிகழ்வின் உச்ச கட்டம் இந்த வாரக் கடைசியில்  அமாவாசையன்று நடக்கப் போவதால் சந்திரனின் ஒளியால் எரி நட்சத்திரங்கள் மறைக்கப்பட மாட்டா என்று சொல்லுகிறார்கள்.

விடியற்காலை 1 மணிக்கு மேல் கிழக்கு வானில் இந்த வாண வேடிக்கையைக் கண்டு மகிழலாம்.