சூப்பர் டூப்பர் ‘நடாஷா’

விலங்கினங்களிலிருந்து மனிதனைப் பிரித்துக் காண்பிப்பது அவனது ஆறறிவு தான். ஆனால் 22 வயது நடாஷா என்கிற பெண் மனிதக் குரங்கு, ஆராய்ச்சியாளர்களை தனது புத்திக் கூர்மையினால் இந்தக் கூற்று சரியா என்று பலமாகச் சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது.

சூழ்நிலைக்குத் தக்க தன்னை மாற்றிக் கொள்ளுவதிலும், தனது சக மனித குரங்குகளுடன் பழகும் விதத்திலும் வேறு பட்டு தனித்தன்மையுடன் இருக்கிறாள் நடாஷா. தனக்கு உணவு கொடுக்க வரும் பொறுப்பாளரின் கவனத்தை கையைத் தட்டி, ஈர்த்து அதிக உணவைப் பெற்றுக் கொள்ளுகிறாள். அதுமட்டுமல்ல. தன்னை காண வரும் பார்வையாளர்களிடையே இவள் செய்யும் கோமாளித்தனமான விளையாட்டுக்கள் மிகப் பிரபலம். தன்னை பார்க்க வரும் பார்வையாளர்களை அருகே வரும்படிக் கூப்பிட்டு அவர்கள் தன்னை நெருங்கும் போது அவர்கள் மீது தண்ணீர் பீச்சி அடிப்பது இவளுக்குப் பிடித்தமான விளையாட்டு!

ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் இவளை ஆராய்ந்ததில் சில மனிதக் குரங்குகள் சமூக சூழ்நிலைகளை உள்ளுணர்வால் மற்ற விலங்கினங்களை விட மிகச் சிறந்த முறையில் அறிந்து கொள்ளுகின்றன என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. நடாஷா மனோரீதியான பரிசோதனைகளில் 100 க்கு 200 மதிப்பெண் வாங்கி இருக்கிறாள்!

கிட்டத்தட்ட மனிதனின் புத்திக் கூர்மையுடன் சூப்பர் டூப்பர் நடாஷவைப் பார்த்த, ஆராய்ந்த விஞ்ஞானிகள் கற்பனைக் கதைகளில் வரும் ‘சூப்பர் குரங்குகள்’ எதிர்காலத்தில் நிஜமாக உருவாகும் சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம் என்று கூறுகிறார்கள்.

 published in ooooor.com

One thought on “சூப்பர் டூப்பர் ‘நடாஷா’

  1. குரங்காக இருக்கும் அபூர்வ மனுஷி என்று நடாஷாவைக் குறிக்க வேண்டும். மனுஷக் குரங்கு இல்லை. குரங்கு மனுஷி.. படிக்கிறதற்கு இப்படியுமா என்று இன்ட்ரஸ்ட்டிங்காக இருக்கிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s